Vorige pagina

Een plant die zich makkelijk verspreidt als er grond omgespit wordt. Zulke grond is niet alleen op akkers en in moestuinen te vinden, maar ook op braakliggende terreinen en bij gebouwen. De gewone melkdistel heeft een penwortel, de akkermelkdistel heeft kleine wortels die makkelijk afbreken als je de grond omspit. Er groeien uit de afgebroken stukjes wortel weer nieuwe planten.
Foto KU Leuven

Bij ons leer je de wereld kennen