Vorige pagina

Tijdens een bezoek aan Van der Linde Catering + Evenementen, het moederbedrijf van de cateraar in de Leidse Hortus botanicus, kregen Koningin Máxima en de andere deelnemers aan een ronde-tafelgesprek een tasje met Big Picnic informatie: het boek Plant & eter van Evelien Rozema, het Hortus receptenboekje met acht soeprecepten van Onno Kleyn, en een spel voor kinderen. Onderwerp van het kringgesprek met ondernemers was het Jaarbericht Staat van het MKB, dat in het najaar verschijnt.

Voorafgaand aan de bijeenkomst werd Koningin Maxima rondgeleid door de keukens en het magazijn van Van der Linde. ‘Wij zijn super trots dat ons bedrijf is uitgekozen voor deze bijzondere bijeenkomst. Het bezoek heeft in ons hele bedrijf bij alle medewerkers een onuitwisbare positieve indruk achtergelaten waar wij nog vaak over zullen napraten. We hebben al vele mooie evenementen mogen verzorgen voor opdrachtgevers in het bijzijn van leden van het koningshuis, maar dit koninklijk bezoek is een extra bijzondere mijlpaal in het 55-jarig bestaan van ons bedrijf, aldus Hans van der Linde in een persbericht.
De vestiging van Van der Linde in de Leidse Hortus werkt actief mee aan het Big Picnic project over voedselzekerheid en duurzaamheid. Zo werd samen met het Technasium Da Vinci straat in Leiden een duurzaam gerecht ontwikkeld dat afgelopen winterperiode op de menukaart heeft gestaan. Bij het kringgesprek bood Van der Linde de tasjes met Big Picnic aan aan de deelnemers. Koningin Máxima sprak in haar hoedanigheid van lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap met de ondernemers over hun ervaringen met de ontwikkelingen in het MKB.

Het Nederlands Comité voor Ondernemerschap geeft sinds twee jaar in het najaar de ‘Staat van het MKB’ uit. Dit is een jaarbericht met de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het midden- en kleinbedrijf. Ook het verhaal achter de cijfers en de ontwikkelingen binnen het MKB worden hierin toegelicht. In aanloop naar de totstandkoming van het rapport wordt gesproken met diverse groepen belanghebbenden uit verschillende sectoren en vertegenwoordigers van diverse relevante organisaties en instellingen.
Koningin Máxima sprak samen met een medelid van het Comité, Diederik Laman Trip, met ondernemers uit heel Nederland over de manier waarop zij inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Zo ging het onder meer over de manier waarop ondernemers hun verdienmodel vernieuwen om concurrerend te blijven. Ook werd gesproken over de snelle ontwikkelingen in de digitalisering en de gevolgen hiervan voor met name kleine ondernemingen. Beide vraagstukken komen terug in het jaarbericht van 2018. En marge van het gesprek kreeg Koningin Máxima een rondleiding door het van oorsprong Rotterdamse familiebedrijf. Het bezoek is in samenwerking met MKB-Nederland georganiseerd.
Het Nederlands Comité voor Ondernemerschap is ingesteld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om ondernemerschap in Nederland te stimuleren. Daarbij richt het Comité zich op versterking van het groeipotentieel van het midden- en kleinbedrijf. Elk jaar geeft het Comité een trendanalyse uit in de vorm van het Jaarbericht Staat van het MKB.

Wilt u op de hoogte blijven van het Big Picnic project, schrijf u dan in voor de maandelijkse nieuwsbrief door een mailtje te sturen aan educatie@hortus.leidenuniv.nl 

Wilt u weten wat de internationale partners doen, schrijf u dan in voor de internationale nieuwsbrief, die enkele keren per jaar verschijnt, op www.bigpicnic.net.

Bij ons leer je de wereld kennen