Vorige pagina

Ga aan de slag met Objectwijs, een multiperspectief programma voor je leerlingen met museale objecten, planten, dieren en mensen in de schijnwerpers.  
Tijdens het bezoek aan de Hortus met Objectwijs, onderzoeken leerlingen een plant aan de hand van vraagkaarten. De leerlingen verplaatsen zich in de plant als een persona. Met omgevingsvragen ontdekken ze de plant in zijn context. Daarnaast gaan de leerlingen aan de slag met opdrachten die met de plant en zijn directe omgeving te maken hebben, alsook met het verleden en de toekomst. Aan het einde van deze les beantwoorden de leerlingen de overkoepelende onderzoeksvraag tijdens het uitvoeren van een opdracht:  
Welke waarde had, heeft of zou deze plant kunnen hebben (voor de toekomst) voor een dokter, een architect, een kunstenaar, een sportfanaat, een natuurliefhebber,...etc.    

Vanuit deze verschillende perspectieven leren de leerlingen van elkaar en hun omgeving.    

Zo wordt het museumbezoek aan de Hortus een intense ervaring, die uitnodigt tot verdere verdieping met Objectwijs lesmateriaal (voor VO*) of een aansluitend thema/onderwerp in de klas (voor groep 7/8 PO, brugklas, VMBO).
 *Voor middenbouw- en bovenbouw van het Voortgezet Onderwijs wordt Objectwijs in de klas vervolgd met verdiepend Objectwijs lesmateriaal, waarbij er een link wordt gelegd naar maatschappelijke vraagstukken, thema's in Burgerschap en aandacht voor de Sustainable Development Goals.      

Meer informatie over het lesmateriaal Objectwijs kunt u vinden op: Objectwijs lesmateriaal | Makers van Morgen 
Meer informatie over de museale bezoeken: Museale Programma s Objectwijs | Makers van Morgen 

 

Lesmateriaal

Bij ons leer je de wereld kennen