Vorige pagina

De Hortus heeft een serie cadeau-artikelen laten maken met daarop plaatjes uit de beroemde Flora van Nederland van C.A.J.A. Oudemans (1825-1906). Ook verscheen bij uitgever Bekking & Blitz een mapje met 10 kaarten (5 motieven).

Oudemans was in 1847 in Leiden gepromoveerd als arts, maar staat vooral bekend om zijn botanische werk, vooral in samenhang met de medische praktijk. Zijn grootste werk waren de Aanteekeningen op het systematisch- en pharmacognostisch botanische gedeelte der Pharmacopoea neerlandica (1854-1856), 'waarin voor de eerste maal de anatomische behandeling der artsenijgewassen consequent doorgevoerd werd,' aldus het Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Tussen 1859 en 1862 publiceerde hij de drie delen van zijn klassiek geworden Flora van Nederland.

 

Bij ons leer je de wereld kennen