Vorige pagina

Wetenschappelijke collecties helpen de soortendiversiteit in een regio te ontdekken en begrijpen en brengen evolutionaire ontwikkelingen aan het licht. Botanische tuinen vormen de ruggengraat van ex situ behoud en beheer van de plantendiversiteit. Bij de levende collecties in de kassen van de Hortus ligt de focus op (Zuidoost)-Aziatische planten, zoals orchideeën, vleesetende planten als Nepenthes (bekerplanten), varens, Dischidia, Hoya en een aantal andere plantengroepen. Uit onze collecties zijn meer dan 80 nieuwe soorten orchideeën beschreven. De groene kennis van onze medewerkers blijkt van grote waarde voor onderzoekers; hun praktijkwaarnemingen en praktijkkennis zijn soms bepalend voor de richting die gekozen wordt. De Hortus onderhoudt de collectie en het kennisniveau van zijn medewerkers door waar mogelijk betrokken te zijn bij veldwerk en door het onderhouden van een breed netwerk.

Bij ons leer je de wereld kennen