Vorige pagina

Tot nu toe spitste het wetenschappelijk onderzoek zich toe op de indeling van het plantenrijk naar verwantschappen (taxonomie) en op inhoudsstoffen, secundaire plantenstoffen met een interessante werking. Hoogtepunten in de vorige beleidsperiode waren:

  • de promotie van Marc Appelhans op Spatheloideae (Rutaceae) in 2011 en Adam Karremans op Pleurothallidinae (Orchidaceae) in 2015;
  • Rachel Schwallier maakte gebruik van onze bekerplantencollectie en is eind 2016 gepromoveerd;
  • in augustus 2015 begon Roderick Bouman zijn promotieonderzoek aan het tropische en subtropische geslacht Phyllanthus (Phyllanthaceae), een complex van meer dan 600 soorten dat hij probeert te ontrafelen.

Samen met het LU-European Center for Chinese Medicine and Natural Compounds zullen we proberen een PhD student aan te trekken, gefinancierd door derden, die een deel van het orchideeëngeslacht Dendrobium zal onderzoeken op inhoudsstoffen met medicinale werking, zoeken naar eventuele vervangers van bedreigde medicinaal actieve soorten en beschermingsmaatregelen voor deze soorten voorstellen.
De staf van de Hortus werkte mee aan verschillende publicaties en presentaties, begeleidde
en adviseerde studenten en was actief in voorlichting over het wetenschappelijk werk.

Het onderzoek sluit vooral aan bij de aandachtsgebieden van de Faculteit, met name Biologie en Milieuwetenschappen, maar ook onderzoekers uit andere faculteiten melden zich, bijvoorbeeld uit de Archeologie en de Geesteswetenschappen. De Hortus breidt de focus van het onderzoek in toekomst uit met de geschiedenis van botanie en tuinen. Door de lange historie van de Hortus is de link met etnobotanisch onderzoek, zoals dat onder meer door prof. dr. Tinde van Andel wordt gestimuleerd en uitgevoerd, een goede aanvulling op het meer vanuit de taxonomie ontstane klassieke onderzoek. Het aantreden van twee hoogleraren, taxonoom prof. dr. Paul Keßler via het LUF en etnobotanica prof. dr. Tinde van Andel via de Clusiusleerstoel, biedt voor de Hortus goede aanknopingspunten en
verbanden, bijvoorbeeld voor het EU Horizon 2020 project Big Picnic, voor universitaire stageplaatsen en voor samenwerking van de Faculteit met collega’s in Azië, vooral
Indonesië en China.

Bij ons leer je de wereld kennen