Vorige pagina

Welke chemische stoffen hebben planten tot hun beschikking en wat gebeurt er als ze deze inzetten tegen bacteriën of schimmels? Dat is wat promovendus Luis Salomé Abarca van het Instituut Biologie Leiden wil weten. Hij bestudeert hoe planten overleven en hun gebruik van chemische stoffen bij communicatie en afweer. Voor zijn onderzoek maakte hij gebruik van monsters van planten van de Hortus botanicus Leiden. 

De plantmonsters worden bij de Hortus bewaard onder gecontroleerde omstandigheden en zijn al geclassificeerd. Dat is heel belangrijk, omdat de monsters het uitgangsmateriaal zijn voor het onderzoek. Het Institute of Biology van de Universiteit Leiden verwerkt de monsters voor chemische karakterisering. Dit leidt tot een nieuwe samenwerking tussen het biologie-instituut en de Hortus: studenten bij de Hortus bepalen of er een fylogenetische verwantschap is met andere plantensoorten op basis van chemische samenstelling van de planten die het biologie-instituut heeft geanalyseerd. Ook kijken ze of deze stoffen soortgelijke biologische activiteit in andere soorten vertonen.

Louis doet onder andere onderzoek naar schimmels. Door twee verschillende soorten schimmels, een endofyt en een schadelijke schimmel, in een petrischaal aan te brengen, heeft hij ondervonden dat de endofyt de groei remt van de schadelijke schimmel. Dit zou gunstig kunnen zijn voor de gastheerplant.

Meer lezen over het onderzoek >
Bij ons leer je de wereld kennen