Vorige pagina

In de kwekerij achter de Hortus worden blauwe bessen (Vaccinium corymbosum) opgekweekt voor een experiment van het Centrum voor Milieuwetenschappen (CML).

Lili Slusarek voert het onderzoek uit namens het CML. Het CML is een instituut van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden, met als doel bij te dragen aan duurzaam beheer van biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen.

Bij het experiment wordt verarmde grond uit agrarische gebieden verrijkt met 'gezonde' grond uit bos- en graslandschappen. Om te kijken wat het effect daarvan is op plantengroei maakt Lili gebruik van blauwe bes (Vaccinium corymbosum). De afgelopen maanden heeft ze gekeken naar de groei van de planten en het aantal bladeren en bessen om de wisselwerking tussen bodemfunctie en gezondheid van planten te helpen bepalen. In het experiment worden verschillende grondsoorten van meerdere locaties in Nederland gebruikt.

Het onderzoekt loopt nog een aantal weken door, waarna ze haar definitieve metingen gaat doen. Na afloop worden een aantal van de planten in de Systeemtuin gezet.

Bij ons leer je de wereld kennen