Vorige pagina

Nog niet zo heel lang geleden, in de negentiende eeuw, vond men het een wonderlijk idee dat planten insecten zouden eten...

Charles Darwin was hoogst verrast door zijn ontdekking dat planten ‘should secrete fluid... closely analogous to the digestive fluid of an an animal, was certainly a remarkable discovery.’ Inmiddels is meer bekend, maar nog lang niet alles. Verschillende onderzoekers gebruiken de Hortuscollectie vleesetende planten voor hun onderzoek. Op 9 en 10 oktober vindt in de Hortus een Engelstalig congres over vleesetende planten plaats. Hier spreekt o.a. Andreas Fleischmann over de meest recente indeling van de zonnedauwfamilie. Meer over het congres.

Foto omslag: Nepenthes ventricosa, door Jan Meijvogel.

Bij ons leer je de wereld kennen