Vorige pagina

15 september 2022 - Nederlanders ontdekken zeldzame plantsoorten in de stad. Dat is één van de bevindingen uit ‘het stoepplantjesonderzoek’ van Hortus botanicus Leiden dat is uitgevoerd door onderzoeker Nienke Beets in het kader van Weekend van de Wetenschap. Van de ruim 513 geregistreerde plantsoorten zijn er meer dan 39 zeldzaam bevonden, waaronder de
bedreigde muurbloem en korensla. Wilde planten in de stad zijn een belangrijk deel van onzebiodiversiteit. Stoepplantjes verkoelen de stad, ze zorgen dat water sneller wegloopt als het regent en ze vangen fijnstof.

Onderzoekers Nienke Beets: “Het is heel uniek dat we met burgers zoveel zeldzame planten hebben
gevonden in onze Nederlandse steden. Dat is meer dan verwacht en erg goed nieuws voor de
biodiversiteit van onze stadsnatuur. Planten hebben een belangrijke waarde voor mens en dier en
vervagen de grenzen tussen natuur en stad. Ze zijn essentieel voor ons en onze stadsnatuur.”

Muurbloem maakt opmars in steden
Tijdens het onderzoek zijn maar liefst 4900 individuele planten geregistreerd, waaronder 513
verschillende plantsoorten. Hieronder bevinden zich maar liefst 27 zeldzame en 12 zeer zeldzame
planten, waaronder de ernstig bedreigde muurbloem en korensla. Muurbloem groeit alleen op oude
muren en die mogen daarom niet zomaar gesloopt worden. Ook hebben burgers muurvaren,
mannetjesvaren, steekbreekvaren en de zeldzame zwartsteel gevonden. Ook al zijn deze varens
sinds 2017 niet meer officieel beschermd, sommige gemeentes beschermen nog steeds de muren
waarop ze groeien. Elke nieuwe vondst zorgt ervoor dat er meer wilde muur- en stoepplantjes
behouden worden. Muurplanten zoals muurbloem en varens zijn een verrijking en beschadigen de
muren en kades niet.

“Het is enorm waardevol dat we zoveel verschillende plantensoorten hebben gevonden. We zijn met
name verbaasd over de hoeveelheid zeldzame planten. Er is veel aandacht en bescherming van
bepaalde natuurgebieden, maar deze aandacht is ook nodig voor de planten en natuur buiten deze
gebieden. Nu we zoveel zeldzame soorten in stedelijke gebieden hebben gevonden, is er des te meer
reden om ons hier hard voor te maken. Zeldzame soorten die maar op een paar plekken voorkomen
zijn erg kwetsbaar. Sommige zeldzame soorten planten komen bijna alléén in de stad voor. Als we
die willen beschermen is het belangrijk dat we weten hoeveel er zijn en waar ze staan. Zo behouden
we de biodiversiteit”, aldus Nienke.

Paardenbloem meest gevonden stoepplantje
Onder de 4900 geregistreerde planten is de paardenbloem het meest gevonden stoepplantje. Dat is
goed nieuws, want de paardenbloem is een belangrijke voedselbron voor insecten in de stad.
Volgens onderzoek van Universiteit Wageningen bezoeken maar liefst 107 verschillende soorten
bijen deze bloem. Na de paardenbloem volgen ‘straatgras’ en ‘liggende vetmuur’ als meest gevonden
stoepplantjes.

Top 10 gevonden stoepplantjes
1. Paardenbloem
2. Straatgras
3. Liggende vetmuur
4. Madeliefje
5. Canadese Fijnstraal
6. Gewoon varkensgras
7. Smalle weegbree
8. Klein kruiskruid
9. Kleine veldkers
10. Grote weegbree

Over het 'stoepplantjesonderzoek'
‘Het stoepplantjesonderzoek’ is een initiatief van de Hortus botanicus Leiden en de vakgroep Science
Communication en Society (SCS) binnen Universiteit Leiden in samenwerking met Weekend van de
Wetenschap. Het onderzoek is in 2021 gestart door onderzoeker Nienke Beets van de Universiteit
Leiden. De tot nu toe duizenden waarnemingen zijn geregistereerd door burgers uit heel Nederland
van Terschelling tot Maastricht. In de komende jaren gaat het onderzoek zich verder verdiepen in
het beheer van de stad/openbare ruimte en het effect daarvan op stoepplanten biodiversiteit.
Iedereen kan dus nog steeds meedoen via www.stoepplantjesonderzoek.nl.

Weekend van de Wetenschap 1 & 2 oktober: een kijkje achter de schermen
Jaarlijks is er een onderzoek verbonden aan Weekend van de Wetenschap waarbij heel Nederland
de kans krijgt om een bijdrage te leveren aan de wetenschap. Dit jaar zal tijdens het
wetenschapsfestival ‘het stokje worden doorgegeven’ aan Madelijn Strick van Universiteit Utrecht
voor het onderzoek naar de rol die humor speelt bij communicatie en hoe we met elkaar omgaan.

Weekend van de Wetenschap is hèt gratis wetenschapsfestival waarbij overal in Nederland iedereen
een kijkje achter de schermen van de wetenschap kan nemen. Op deze manier kunnen kinderen
technologie en wetenschap van heel dichtbij ervaren. Samen met ouders en begeleiders komen zij in
aanraking met de toepassingen en beroepen van de toekomst. Ze ontdekken bij techbedrijven,
sterrenwachten, bibliotheken en ziekenhuizen in hun eigen buurt wat de wetenschap allemaal kan.
Ze komen op plekken in musea die normaal gesloten blijven en doen proeven in laboratoria. Kijk
voor het gehele programma van gratis activiteiten op www.weekendvandewetenschap.nl.

Weekend van de Wetenschap wordt georganiseerd door NEMO Science Museum in opdracht van het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

---EINDE PERSBERICHT---

Meer informatie over publieksonderzoek 2021 ‘het stoepplantjesonderzoek’ is te vinden
op www.stoepplantjesonderzoek.nl.


Persinformatie en beeldmateriaal van Weekend van de Wetenschap is terug te vinden via
www.weekendvandewetenschap.nl/pers/


Voor meer informatie, vragen of (pers)verzoeken met betrekking tot Weekend van de Wetenschap
kunt u contact opnemen met: Weekend van de Wetenschap | PR & Communicatie | Elise Birgitte van Boven
pers@weekendvandewetenschap.nl | Birgitte: 06-33972220

Bij ons leer je de wereld kennen