Vorige pagina

Stichting Vrienden van de Leidse Hortus is afhankelijk van donateurs die het werk en de collectie van de Hortus botanicus Leiden willen steunen. Daarom leggen we graag uit hoe we met persoonlijke informatie omgaan. We nemen uw privacy uiterst serieus en zorgen ervoor dat uw gegevens bij ons veilig zijn. Dit gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG). Door u aan te melden als donateur (vriend/adoptant), geeft u toestemming dat wij uw volgende gegevens onder ons houden onder de volgende voorwaarden:

Persoonsgegevens die wij verwerken
De persoonsgegevens die de Stichting Vrienden verwerkt hangen samen met het doel. We verzamelen niet meer data dan voor het doel noodzakelijk is. We verwerken de volgende informatie:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoon/mobielnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Doelen voor verzameling
Welke persoonsgegevens we verzamelen hangt af van het doel. We onderscheiden de volgende doelen:

 • Het registreren en informeren van onze donateurs
 • Het aanvaarden en afhandelen van nalatenschappen
 • Het afhandelen van donaties, betalingen, betaalverzoeken en facturen
 • Het versturen van het Hortus Magazine, brieven en promotiemateriaal
 • Het verzenden van e-mails in het kader van het donateurschap

Hoe lang worden gegevens bewaard?
De stichting bewaart de persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting. U kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten, aan u toe te sturen. Mail hiervoor naar hortusvrienden@hortus.leidenuniv.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage van u afkomstig is, zal de Hortus u bellen of emaillen op de bij de stichting bekende telefoon- of adresgegevens ter verificatie. Dit ter voorkoming dat derden uw gegevens op deze wijze kunnen bemachtigen.

We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, met een uiterlijke termijn van vier weken.

Beveiliging
Stichting Vrienden van de Leidse Hortus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen.

Bij ons leer je de wereld kennen