Vorige pagina

COVID-19 bezoekersvoorwaarden

Veiligheid van bezoekers, vrijwilligers, medewerkers en leveranciers staat centraal bij onze voorschriften. U verklaart gezond te zijn, u heeft geen gezondheidsklachten zoals verkoudheidsklachten, neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging. Ook uw huisgenoten zijn (tenminste 24 uur) klachtenvrij. De Hortus botanicus Leiden behoudt zich het recht voor om bezoekers toegang tot het bedrijf te weigeren bij twijfel over de gezondheidstoestand. U gaat akkoord met het volgen van de hygiënemaatregelen: 

  • Was uw handen na contact handelingen op plekken waar ook anderen geweest zijn.
  • 20 seconden met water en zeep, daarna handen goed drogen met papieren handdoek.
  • Gooi papier daarna weg in een vuilbak.
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg in een afsluitbare vuilbak. Was daarna uw handen.
Bij ons leer je de wereld kennen