Vorige pagina

ATTENTIE tot en met 28 april 2020 is de Hortus gesloten in het kader van maatregelen tegen het Corona virus. Deze expositie is nu buiten het 'betaald gebied' van de Hortus, naast de Clusiustuin, geplaatst zodat u de informatieborden en de kruiwagens met Fritillaria toch kunt bekijken. Attentie: In het weekeinde is deze doorloop gesloten.

Elk jaar zet de Hortus met een kleine voorjaarstentoonstelling een bolgewas in het zonnetje. Dit jaar gebeurt dat in samenwerking met de collega's van de universiteit van Warschau, en staat de Fritillaria centraal. Van het in Nederland inheemse kievitseitje tot kwetsbare zeldzaamheden in ons bollenkasje.

Bij ons leer je de wereld kennen