De stichting Vrienden van de Leidse Hortus heeft een ANBI-status (Algemeen nut beogende instelling). Dit betekent dat er belastingvoordeel kan zijn in het geval dat u een schenking doet aan de stichting. De belastingdienst maakt een onderscheid tussen particuliere giften en giften door bedrijven.

Particuliere giften

Meerjarige schenking
Een periodieke gift (in geld of natura) met een looptijd van minimaal vijf jaar kan worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Voor particulieren geldt dat u uw gift 1,25 keer mag aftrekken van het bedrag waarover u belasting moet betalen. Bij een gift van €100 is dat dus €125. Hoe groot het belastingvoordeel is, hangt af van uw belastingschijf. Een periodieke gift wordt vastgelegd via de 'Overeenkomst - periodieke gift in geld' van de belastingdienst.

Incidentele schenking
Een eenmalige gift is aftrekbaar van de inkomstenbelasting als het totaal van uw giften in dat jaar meer dan €60 bedraagt, en als u tussen de 1% en 10% van uw drempelinkomen schenkt. U kunt daarvoor uw donaties aan verschillende goede doelen bij elkaar optellen. Uw drempelinkomen is het totaal van inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3 zonder persoonsgebonden aftrek.

Meer informatie over periodieke en gewone giften vindt u via de website van de belastingdienst.

Bedrijven

Voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen geldt dat een gift 1,5 keer in aftrek mag worden gebracht. Bij een gift van €1.000 kan dus €1.500 worden afgetrokken. Er is aan giften met een aftrekbaarheid van 150% een maximum gebonden van €5.000 per jaar. Er kan dus maximaal €2.500 extra van het bedrag voor vennootschapsbelasting worden afgetrokken. Giften boven dit bedrag kunnen worden opgevoerd als zakelijke kosten. Ook bedrijven die geen vennootschapsbelasting hoeven af te dragen, kunnen daar gebruik van maken. Sinds 2012 mag dit zelfs 50% van de fiscale winst zijn, met een maximum van €100.000. Bedrijven moeten hiervoor dan wel een factuur ontvangen van Stichting Vrienden van de Leidse Hortus.

Verschillende belastingschalen maken het aantrekkelijker voor bedrijven om te geven aan culturele instellingen: bij 20% vennootschapsbelasting is het belastingvoordeel 30%. Een gift van €1.000 kost dan maar €700. Bij 25% vennootschapsbelasting is het belastingvoordeel 37,5%. Een gift van €1.000 kost dan maar €625.

Wanneer er sprake is van naams- of logovermelding is er geen sprake van een gift, maar van sponsoring. Deze sponsoring kan worden opgevoerd als zakelijke kosten maar valt niet onder de extra aftrek voor culturele ANBI’s.

Meer informatie over aftrekbare giften voor bedrijven vindt u via de website van de belastingsdienst.

Kies een taal