Steun ons

Steun ons

De Leidse Hortus is meer dan een groene oase in de stad. De bijzondere plantencollectie, het onderzoek dat er aan gedaan wordt, het waarborgen van biodiversiteit, de schoonheid ervan, dit alles moet gekoesterd worden. Het moge duidelijk zijn dat de eeuwenoude botanische tuin nu en in de toekomst behouden moet blijven. Door Vriend te worden, een schenking te doen of door na te laten, draagt u bij aan deze toekomst. U kunt de Hortus steunen via de stichting Vrienden van de Leidse Hortus. Deze stichting heeft een culturele ANBI-status.

Word Vriend

Word Vriend

Al meer dan veertig jaar kan de Leidse Hortus rekenen op zijn Vrienden. Dankzij hun steun kan de oudste botanische tuin van Nederland blijven groeien en bloeien. En kan de Hortus kennis en collectie inzetten voor mens en natuur, nu en in de toekomst. Help je ook mee?

Bekijk de Vriendschappen
Word Vriend

Adopteer een boom of bank

Adopteer een boom of bank

Wil je de Hortus steunen op een persoonlijke manier? Adopteer dan een van onze bomen, planten of bankjes. Met deze speciale vorm van doneren draag je bij aan het behoud van de Hortus en aan het onderhoud van onze unieke bomen en planten. Deze hebben namelijk vaak speciale zorg en aandacht nodig.

Meer informatie over adopteren
Adopteer een boom of bank

Schenking

Schenking

Door een schenking draagt u bij aan deze toekomst en blijft u voortleven in onze Hortus. Er zijn verschillende manieren waarop u kunt schenken:

  • U kunt eenmalig schenken aan de kassa van de Hortus of door een bedrag over te maken aan Stichting Vrienden van de Leidse Hortus op NL68 INGB 0003 913 813. Wilt u direct een gift doen? Doneer dan via deze link.
  • U kunt periodiek schenken via een schriftelijke overeenkomst of notariële akte. Als u de schenking over minimaal vijf jaar verdeelt, is deze volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Het document Schenkingsovereenkomst Periodieke Gift vindt u op deze pagina.
  • Vanaf € 100.000 kunt u uw eigen Fonds oprichten. U bepaalt zelf de doelstelling en de naam van het Fonds. Een Fonds op Naam kan door particulieren, families, bedrijven en stichtingen worden opgericht. We betrekken u persoonlijk bij de besteding van het fonds.
Doneer direct
Schenking

Nalaten

Nalaten

Met een nalatenschap steunt u de Hortus op een waardevolle manier. Elke bijdrage is bijzonder welkom. Er zijn verschillende manieren waarop u bij testament kunt nalaten: 

  • Een legaat: een bedrag of een (on)roerende zaak uit uw nalatenschap wordt toegekend aan de Hortus.
  • De Hortus als (mede-)erfgenaam benoemen. Hierbij kunt u de verplichting stellen dat de Hortus tevens uitkeert aan derden.
  • Een Fonds op Naam: Vanaf € 100.000 kunt u een eigen fonds oprichten vanuit de nalatenschap.
Nalaten

ANBI

U kunt schenken of nalaten via de stichting Vrienden van de Leidse Hortus. Deze stichting heeft een culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Dit betekent dat de stichting geen schenk- en erfbelasting hoeft te betalen. Uw schenking komt dus 100% ten goede aan het doel. Voor de schenker is de ANBI-status financieel voordelig: u krijgt een deel van uw gift terug van de belastingdienst. 

Lees meer over de ANBI-voordelen

Meer weten?

Heeft u vragen over schenken of nalaten aan de Hortus of stelt u een persoonlijk gesprek op prijs? U kunt vrijblijvend contact opnemen met Patricia Vandecasteele, Hoofd Publiekszaken & Fondsenwerving, via 071 – 527 5144 of p.g.m.vandecasteele@hortus.leidenuniv.nl.

Kies een taal