Duurzaamheid

Duurzaamheid

Bij de Hortus botanicus Leiden vinden we duurzaam werken belangrijk. Door duurzame keuzes te maken, willen wij bijdragen aan een gezondere leefomgeving en een beter milieu. Hier kun je lezen welke ‘groene’ maatregelen we hebben genomen en hoe aandacht voor duurzaamheid een rol speelt in onze dagelijkse werkzaamheden.

 

Biologische bestrijding

Wist je dat er in de Hortus op ecologische wijze getuinierd wordt? Dat betekent dat we geen kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken. Voor het behoud en beheer van onze collectie maken we uitsluitend gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen. Het kan wel eens voorkomen dat planten uit de Hortus last krijgen van schimmels, bacteriën of plaaginsecten. Om ziektes en plagen aan te pakken zetten we natuurlijke vijanden, zoals roofmijten, lieveheersbeestjes en sluipwespen in. Deze insecten bestrijden de schadelijke plaag, zonder verdere schade aan het milieu te brengen.

Verduurzaming Tropische Kassen

In 2013 hebben we onze Tropische Kassen gerenoveerd. Hierbij hebben we de focus gelegd op het verduurzamen van de kassen. We hebben verschillende stappen gezet op het gebied van energiebesparing.

Voor de renovatie waren de zijkanten van de kassen van enkel glas en de daken van dubbel glas. Tijdens de verbouwing is er aan de zijkanten dubbel glas geplaatst en op de daken zelfs vijfdubbel glas. Zo zijn de kassen veel beter geïsoleerd. Vervolgens hebben we de hoeveelheid verwarmingsbuizen in de kassen verhoogd. Hoe meer verwarmingsbuizen er zijn, hoe lager we de temperatuur in de buizen kunnen instellen. De planten die in onze kassen staan, komen uit tropische gebieden. Om ze goed te kunnen laten groeien hebben zij een warmere omgevingstemperatuur nodig. We kunnen onze planten helaas geen jasje aandoen, maar we proberen de temperatuur zo laag mogelijk te houden. Voor de renovatie werd het water in de buizen verwarmd tot tachtig graden, nu nog tot zestig graden.  

Wkk-systeem

Verder hebben we zuinige ketels en een wkk-systeem (warmtekrachtkoppeling) laten plaatsen. Een wkk-systeem is een soort kleine energiecentrale. Het systeem gebruikt aardgas om elektriciteit op te wekken, voor de Universiteit Leiden en gebouwen daaromheen. Hierbij ontstaat warmte als bijproduct. De warmte die vrijkomt gebruikt de Hortus om het water in de verwarmingsbuizen te verwarmen. Op deze manier wordt het bijproduct, warmte, nuttig gebruikt.

Schermdoek

Ten slotte hebben we een schermdoek op het dak van de kassen laten plaatsen. Dit doek gaat, afhankelijk van wat de buitentemperatuur is, automatisch open of dicht. Het doek staat open als de zon voldoende energie kan leveren om de kas te verwarmen. ‘S nachts en op koude dagen houden we de kas warm met behulp van een ketel en het eerder genoemde wkk-systeem. Om te voorkomen dat de warmte die we genereren via het dak weer naar buiten verdwijnt, wordt een schermdoek toegepast. In dit geval werkt het doek als een deken die de kas warm houdt. Op deze manier voorkomen we onnodig energieverbruik.

Zuinig omgaan met water

In de Hortus proberen we zo zuinig mogelijk om te gaan met water. Via een beregeningsinstallatie wordt er gesproeid in de tuin. Door dit systeem, dat is aangelegd in 2021, is het mogelijk om 's nachts en heel vroeg in de ochtend te sproeien, wanneer het water nog niet teveel verdampt.

Watertappunten

Wist je dat wij twee Join-the-Pipe drinkwaterpunten in de Hortus hebben staan? De drinkwaterpunten staan naast de tulpenboom bij de hoofdingang en tegenover de witte paardenkastanje nabij de Singel. Op deze manier willen we het gebruik van wegwerpflesjes tegengaan. Met de aanschaf van de tappunten werd een donatie aan een waterproject in een ontwikkelingsland gedaan.

Weerstation

Op de Wintertuin in de Hortus staat een weerstation. Een weerstation is een verzameling van instrumenten die verschillende weerpatronen kunnen meten. Het systeem van het station op de Wintertuin meet o.a. de (verwachte) hoeveelheid regen, de kracht van de wind en de temperatuur buiten en binnen in de kassen. De weergegevens die het weerstation binnenhaalt, worden verzonden naar de klimaatcomputer van de Hortus. Aan de hand van die gegevens kan de klimaatcomputer bijvoorbeeld bepalen of de schermdoeken op de kassen dicht moeten.

Aan het Tuinhuis hangt ook een weerstation. Dit instrument meet veel verschillende omstandigheden, zoals relatieve en absolute vochtigheid, de windkracht en -richting en de buiten- en gevoelstemperatuur. Het weerstation is gekoppeld aan de sproeiers in de tuin, zodat die aan en uit gaan op het moment dat het bijvoorbeeld erg droog of juist nat is. Met deze slimme techniek hebben onze tuinmensen weer meer tijd om zich bezig te houden met andere werkzaamheden in de tuin. Bovendien is het duurzamer: door precies af te stellen op wat de tuin nodig heeft, besparen we water en energie.

Afval scheiden

Bij de Hortus scheiden we ons afval. We maken gebruik van groenafvalcontainers, glasbakken en  papierbakken. Door ons afval te scheiden, zorgen we ervoor dat het hergebruikt of gerecycled kan worden. Het scheiden van afval bespaart grondstoffen en energie, op deze manier dragen we eenvoudig een steentje bij aan een gezond milieu.

Zonnepanelen

Op ons Tuinhuis liggen zonnepanelen. Deze zonnepanelen zijn gefinancierd door Stichting Zabawas.

Duurzaam eten in het Hortus Grand Café

Het Hortus Grand Café werkt deels met ingrediënten afkomstig van lokale boerenbedrijven. Om voedselverspilling tegen te gaan, worden restanten uit de keuken hergebruikt. Daarnaast werkt het Hortus Grand Café volgens het principe van Dutch Cuisine, waarbij producten van Nederlandse bodem worden gebruikt. Dutch Cuisine staat voor lokaal inkopen, rekening houdend met wat er te koop is in ieder seizoen en koken via het 80/20 principe. Groenten spelen in de gerechten de hoofdrol (80%), een duurzaam stukje vlees of vis is bijzaak (20%).

Herbruikbare tentoonstellingsborden

Wist je dat de frames voor onze tentoonstellingsborden zo zijn ontworpen dat we ze meerdere jaren kunnen hergebruiken? In de meeste gevallen worden de tentoonstellingsborden na gebruik gedoneerd aan een collega-instelling. Zo verspreiden we niet alleen de boodschap, maar zorgen we ook voor hergebruik van materialen.

Kies een taal