Onderzoek

Onderzoek

Naast dat de Hortus een prachtige plek is waar bezoekers tot rust kunnen komen en meer over planten kunnen leren, faciliteren we ook veel botanisch onderzoek. In onze kassen kweken we duizenden planten waar onderzoek naar gedaan wordt, waaronder tropische orchideeën, varens, de zuurzakfamilie (Annonaceae), de Maagdenpalmfamilie (Apocynaceae) en de bekerplantfamilie (Nepenthaceae en andere carnivore planten). Bij de levende collecties in de kassen van de Hortus ligt de focus op (Zuidoost-)Aziatische planten.

Diversiteit ontdekken en begrijpen
Het in stand houden van zulk soort wetenschappelijke collecties is van groot belang, omdat ze helpen de soortendiversiteit in een regio te ontdekken en te begrijpen. Daarnaast kunnen we hiermee ook evolutionaire ontwikkelingen aan het licht brengen. Botanische tuinen vormen de ruggengraat van ex situ behoud (Latijnse term voor populaties die zich niet in hun natuurlijke habitat bevinden) en beheer van de plantendiversiteit. Onze eigen onderzoekers en collega’s over de hele wereld maken gebruik van de collectie van de Hortus om de diversiteit in kaart te brengen en om uiteindelijk tot een nog betere stamboom van het leven te komen. Dit gebeurt door middel van DNA-onderzoek, maar ook andere kenmerken worden bestudeerd, zowel de met het blote oog zichtbare als microscopische kenmerken. Ook de groene kennis van onze medewerkers blijkt van grote waarde voor onderzoekers; hun praktijkwaarnemingen en praktijkkennis zijn soms bepalend voor de richting die gekozen wordt.

Natuurbehoud en -bescherming
Dit onderzoek leidt ook tot betere inventarisaties en advies over natuurbehoud en -bescherming. In de tuin werkt de Hortus mee aan het kweken van in Nederland bedreigde planten, samen met andere botanische tuinen in Nederland. De Hortus onderhoudt de collectie en het kennisniveau van zijn medewerkers door waar mogelijk betrokken te zijn bij veldwerk en door het onderhouden van een breed netwerk.

Experimenten in de Hortus

De Leidse Hortus faciliteert allerlei vormen van wetenschappelijk onderzoek. Soms zijn er onderzoeksopstellingen in de tuinen en kassen te zien. 

De Hortus is nauw verbonden aan het Centrum voor Milieuwetenschappen (CML) en het Instituut Biologie (CBL) van de Universiteit Leiden. Maar ook andere disciplines, zoals archeologie en wetenschapscommunicatie, maken bij onderzoeken en experimenten gebruik van de planten(materialen), gecontroleerde omgeving en expertise van de Hortus. Hieronder vind je een overzicht van de experimenten waar de Hortus op dit moment bij betrokken is. Klik op de foto's om meer te lezen over de desbetreffende onderzoeksactiviteiten.

Kies een taal