Vorige pagina

Heinrich Witte

“Wat zou er toch wel van ons leven terecht komen als er geen planten waren? Niets. [...] We zijn dag en nacht bezig om ’t eerste vereischte voor ons leven, de lucht, te bederven, en hebben er misschien nooit aan gedacht om eens te onderzoeken, hoe toch die bedorven lucht weer gezuiverd wordt. Als we nu dat alles, en nog heel wat meer, tot aan de bron waaruit het voortspruit gaan vervolgen, dan zien we dat het plantenrijk, ’t zij middellijk of onmiddellijk daarin voorziet”... 

Heinrich Witte in ’t Groote in ’t Kleine, 1873

 

Heinrich Witte was vanaf 1855 tot en met 1898 Hortulanus van de Hortus in Leiden. Vanaf 1853 was hij al in dienst als 'eerste tuinknecht'. In de meer dan veertig jaar dat hij Hortulanus was heeft hij ontzettend veel betekend voor de Hortus en nog meer gepubliceerd. Nooit meer was er een hortulanus die zo ontzettend veel heeft geschreven als Heinrich Witte.

Toen hij in de Hortus aangesteld werd, verkeerde deze in een enigszins verlaten en slecht onderhouden toestand. Dit verbeterde al snel en gedurende een groot deel van het hortulanusschap van Witte was er sprake van bouwactiviteiten. Bijna alle kassen en hulpgebouwen werden vernieuwd en er werd ook het nodige bijgebouwd.

Bij ons leer je de wereld kennen