Vorige pagina

De Hortus is bezig met het creëren van een rondloop voor bezoekers rondom de Oude Sterrewacht en het realiseren van een mediterrane tuin. In mei 2023 zijn de werkzaamheden van start gegaan.

Huidige situatie en reden rondloop

De Sterrewacht is in 1862 op het toenmalige terrein van de Hortus botanicus aangelegd, waardoor de aan de zuidzijde van het gebouw gelegen tuin afgesneden werd van de rest van de Hortus. Dit vormt nu als het ware een 'schiereiland'. Om de rest van de tuin te bezoeken, moeten bezoekers in de huidige situatie altijd weer teruglopen of verlaten per ongeluk de tuin door het bestaande draaihek. De omgeving veroorzaakt verwarring en is niet in lijn met de ervaring die we bezoekers willen bieden. Daarnaast wil de Hortus de omgeving aantrekkelijker maken door het aanleggen van een waterzuinige, mediterrane tuin, waarmee we uitleggen wat een klimaatbestendige tuin inhoudt. Het creëren van een rondloop stimuleert bezoeken aan dit tuindeel.

Ontwerp rondloop

In het uiteindelijk uitgewerkte plan hebben we gekozen voor een verdiept looppad. Het komt erop neer dat we onder de 'brug' (eigenlijk een dam met een betonnen duiker) over de 5e Binnenvestgracht, die de Sterrenwachtlaan met het Sterrewachtterrein verbindt, een looproute willen aanleggen. De looproute zal beginnen bij de steiger ter hoogte van het Talcotthuisje en eindigt bij het bestaande looppad naast het Tuinhuis. Om die looproute aan te kunnen leggen, wordt de eerdergenoemde dam vervangen door een slanke brug. Omdat er onder de nieuwe brug onvoldoende doorloophoogte is, wordt de looproute onder de brug verdiept in het terrein aangelegd. Hiervoor wordt het talud naast de steiger afgegraven. Door het aanleggen van de looproute wordt de Hortus niet groter: alles blijft binnen het eigen terrein van de Hortus. Ook de vrije breedte van de gracht, de 5e Binnenvestgracht en de houten beschoeiingen blijven ongewijzigd.

Planning

In mei 2023 zijn de werkzaamheden van start gegaan. De verwachting is dat de verbouwwerkzaamheden tot medio november 2023 zullen duren. 

Met dank aan: Stichting Vrienden van de Leidse Hortus, Gemeente Leiden, BPD Cultuurfonds, Fonds 1818, Gravin van Bylandt Stichting, het Prins Bernhard Cultuurfonds, Provincie Zuid-Holland, Stichting Zabawas, Hendrik Mullerfonds, Brook Foundation, Van der Mandele Stichting, en Vogelgezang Foundation.

Heb je vragen over dit project, dan kun je contact met ons opnemen via hortus@hortus.leidenuniv.nl of 071-5275144.

Ontwerp

Bij ons leer je de wereld kennen