Een vijver met voedselarm water

Een vijver met voedselarm water

Wat een grote vijver lijkt, zijn in werkelijkheid twee vijvers: onder de brug loopt het water niet door. Aan deze kant is voedselarm water te vinden; we noemen dit de natuurvijver. Aan de andere kant van de brug leven de karpers en is het water voedselrijk, dat is de karpervijver.

Hier lees je meer over wat voedselarm en voedselrijk betekent.

Planten in de voedselarme vijver
De planten die in en rond de natuurvijver groeien, zijn afkomstig uit natuurgebieden in Nederland. Ze zijn daar verzameld met toestemming van de terreinbeheerder en de autoriteiten. Planten die in het wild verzameld zijn, hebben meer waarde voor wetenschappelijk onderzoek. In onze Garden Explorer vind je informatie over veel planten die in de Hortus groeien. Hier lees je over het in het wild verzamelen en de renovatie van de vijver.

Sommige planten drijven op het water, zoals de waterlelie, en staan met hun wortels in de bodem. Andere drijven helemaal vrij, bijvoorbeeld krabbescheer en blaasjeskruid.

Ook op de illustratie op het lessenaartje te zien:

Krabbenscheer (Stratiotes aloides)
Biedt nestplaats aan de zwarte stern. Zowel de wetenschappelijke als de Nederlandse naam verwijzen naar de langwerpige en stekelige bladeren, die aan de scharen van een krab doen denken, of aan zwaarden (Stratiotes = soldaat). De bladeren staan in een rozet op een kort stammetje. In de winter liggen de planten op de bodem. In het voorjaar vormen zich nieuwe bladeren waarin cellen zitten die met gas gevuld zijn. Daardoor komen de planten naar de oppervlakte. Alleen drijvende planten bloeien, met witte bloemen tussen de veel langere bladeren, van mei tot en met juli. In het najaar vullen de cellen zich weer met water en zinkt de plant naar de bodem.

Witte waterlelie (Nymphaea alba)

Dieren in de voedselarme vijver

De dieren die in deze vijver leven zijn hier vanzelf gekomen. In het voorjaar kun je eieren en larven van kikkers en padden tegenkomen, in de zomer zie je wantsen, kevers, libellen en andere insecten.

Schaatsenrijder
Op de grens van water en lucht vormt het water een veerkrachtige laag. Sommige insecten zoals de schaatsenrijder, een wantsensoort, kunnen zich daar razendsnel over verplaatsten. Klik hier voor een zoekkaart over waterwantsen.

1468

Kies een taal