Vorige pagina

Het ontrafelen van geheimen binnen het genus Phyllanthus

Sinds december 2015 doet Roderick Bouman zijn PhD bij Hortus botanicus, de universiteit van Leiden en Naturalis Biodiversity Centre. Hij doet onderzoek naar het tropisch plantengenus Phyllanthus welke wereldwijd voorkomt, behalve in Europa. In het onderzoek is aandacht voor de fylogenie van de groep waarbij DNA wordt geëxtraheerd uit de bladeren. Hiervan worden de stambomen van de groepen gereconstrueerd. Dit is een bijzonder lastig omdat de groep zo groot is (meer dan 800 soorten). Het DNA-onderzoek wordt vervolgens vergeleken met de classificatie van de subgroepen die al bestaat op basis van morfologie.

Deze stamboom wordt vervolgens in een tweede deel van het onderzoek als uitgangspunt genomen voor de verspreiding van de groep; voor het achterhalen van de historische biogeografie. Uit voorgaand onderzoek is gebleken dat de groep is ontstaan in Afrika of Azië, maar tegenwoordig komt deze Phyllanthus ook voor in Zuid-Amerika en Australië. Door het dateren van de stamboom kunnen wellicht bepaalde belangrijke verspreidingsmomenten geïdentificeerd worden.

In een derde fase van het onderzoek wordt gekeken naar ‘bioactivity screening’. Dit houdt in dat gezocht wordt naar stoffen in de planten die mogelijk gebruikt kunnen worden in medicijnen. De uitkomst hiervan is nog bijzonder onzeker vanwege het prille stadium van het onderzoek, maar om te beginnen worden de soorten onderzocht die nu al worden gebruikt in traditionele medicijnen.

In 2018 is er een stuk waaraan Roderick meeschreef verschenen in Blumea, een botanisch tijdschrift. Het artikel gaat over de taxonomsiche indeling van Phyllanthus, met een enorme lijst die alle soorten probeert te plaatsen in kleinere groepen. Daarnaast staat er een sleutel in om de groepen te onderscheiden en het stuk werkt als voorbereiding op de andere papers die in voorbereiding zijn. Download het hier.

Eind 2020 publiceerde Roderick een nieuw artikel, dit keer in TAXON. In het artikel legt hij de evolutie van het plantengeslacht bloot. Meer lezen over deze publicitie kan hier. De hele publicatie is in te zien via Wiley Online Library.

Bij ons leer je de wereld kennen