Vorige pagina

Dit onderzoek is een gemeenschappelijk project van Nienke Beets, Paul Kessler en Anne Land-Zandstra, onderzoekers aan Universiteit Leiden. Hiernaast werken het hoofd educatie van de Hortus botanicus Leiden, Hanneke Jelles, medewerker communicatie Mathilde Simons en talloze stagaires en vrijwilligers mee aan het onderzoek en educatieve activiteiten.

Nienke Beets

PhD kandidaat stadsflora en citizen science bij de Hortus botanicus Leiden en vakgroep Science Communication & Society.

Ik onderzoek welke stoepplanten waar groeien in steden en dorpen. Niet overal groeien dezelfde planten of evenveel verschillende soorten. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met de grond en hoeveel regen er valt maar ook met hoe vaak er geveegd wordt of in welke straten er in de winter zout gestrooid wordt. Dit wil ik graag samen met de burgers van Nederland onderzoeken.

Een groenere stad lijkt mij een betere stad omdat hij fijner is om in te wonen en meer bijdraagt aan de natuur. Door te onderzoeken welke planten waar groeien en hoe wij daar als gemeente en burgers invloed op hebben kunnen we misschien ontdekken hoe we de stad op een simpele manier groener kunnen maken. Ook ben ik heel benieuwd welke vragen burgers zelf hebben over de planten in hun stad en of we daar misschien samen een paar van kunnen beantwoorden.

Ten slotte onderzoek ik ook of we in Nederland erg plantblind zijn. Plantblindheid is dat je planten in je omgeving niet opmerkt of waardeert. Als we het over de natuur hebben dan gaat het namelijk vaak over dieren maar niet zo vaak over planten. Ik hoop dat ik met dit project kan laten zien hoe mooi, belangrijk en bijzonder planten zijn, ook de allerkleinste tussen de stoeptegels.

 

Paul Keβler

Prefect van de Hortus botanicus Leiden en bijzonder hoogleraar Botanische tuinen en botanie van Zuidoost Azië.

Als prefect van de hortus wil ik botanische tuinen op de kaart zetten voor een groot publiek en daarom hecht ik veel waarde aan onderwijs en het uitdragen van de wetenschap. Samen met alle botanische tuinen in Nederland en wereldwijd zijn wij hoeders van de plantenbiodiversiteit.

Planten in de stad dragen bij aan de diversiteit van planten en dieren, en helpen de stedelijke omgeving te verkoelen. Dat geldt voor door mensen aangeplant groen, maar zeker ook voor planten die spontaan langs huizen, in de boomspiegels en tussen de stenen verschijnen. ‘Onkruid’ klinkt wat negatief. Daarom introduceerden we het neutralere woord ‘stoepplantjes’. Waar ze hinderlijk zijn, moeten ze natuurlijk gewied worden. Maar staan de stoepplantjes niet in de weg, laat ze dan staan; ze helpen de stad te vergroenen.

Ons stoepplantjesonderzoek vind ik ontzettend belangrijk en ik ben er trots op dat onze PhD-kandidaat Nienke Beets haar onderzoek naar stoepplantjes nu naar een hoger niveau kan tillen dankzij het Weekeind van de Wetenschap. Een jaar lang staan de stoepplantjes hierdoor extra in de schijnwerpers. Door mee te werken aan dit onderzoek helpt u de wetenschap om meer te leren over wilde planten in de stad, en helpt u de bekendheid van deze planten te vergroten. Hoe meer mensen plezier in planten krijgen, hoe liever het ons is.

 

Anne Land-Zandstra

Universitair docent informele wetenschapseducatie en citizen science bij de vakgroep Science Communication & Society.

Ik onderzoek hoe wetenschappers en inwoners van Nederland beter met elkaar samen kunnen werken door samen onderzoek te doen. In dit soort “citizen science” projecten kunnen burgers leren van wetenschappers, maar ook andersom. Inwoners kennen bijvoorbeeld hun buurt en de planten die er groeien het beste. Ze kunnen daardoor informatie bijdragen die een wetenschapper in haar eentje nooit kan verzamelen. Ook kunnen wetenschappers en burgers er samen voor zorgen dat we dingen onderzoeken die belangrijk zijn voor de stad en de wereld.

Ik vind het interessant om te onderzoeken waarom mensen het leuk of belangrijk vinden om mee te doen aan onderzoek en hoe we ervoor kunnen zorgen dat die samenwerking ook echt voor iedereen waardevol is. Soms leren mensen meer over hoe wetenschap werkt, of ze krijgen een kans om echt iets aan hun omgeving te veranderen. Wetenschappers vinden het vaak leuk om samen te werken met een heleboel mensen en krijgen er nieuwe ideeën voor hun onderzoek van. Ik kijk hoe we dat nog beter op elkaar aan kunnen laten sluiten.

Ik vind dit onderzoek naar Stoepplantjes interessant omdat echt iedereen mee kan doen. Je hoeft er niet eens een tuin voor te hebben. Gewoon voor je eigen voordeur ligt de natuur letterlijk op de stoep. Ik ben benieuwd wat we kunnen leren als we allemaal die natuur iets beter gaan bekijken.

 

Het Stoepplantjesteam

Hanneke Jelles, hoofd educatie

Mathilde Simons, medewerker communicatie & PR

Thal Jonas en Maxime Grandours, educatieteam

Vrijwilligers van het Stoepplantjes genootschap

Studenten en stagiaires: Robbert Folmer (LU), Roman Beukema (UvA), Rianne Dwarswaard (Reinwardt Academie) en vele anderen

 

Ambassadeurs en sponsoren

Verschillende partijen dragen bij aan dit onderzoek, wij willen die hierbij ontzettend bedanken.

Stichting Vrienden van de Leidse Hortus, Universiteit Leiden, Gemeente Leiden, Fonds 1818,  het Stichting Elise Mathilde Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Hugo de Vries Fonds, het Dr. C.J. Vaillantfonds, de Gravin van Bylandt Stichting, de Van Der Mandele Stichting en het Leids Universiteits Fonds / Fonds van Trigt.

Foto's: Simone Both

Bij ons leer je de wereld kennen