Vorige pagina

De Hortus botanicus Leiden wil als universitaire tuin al sinds 1590 hoogstaand nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek naar biodiversiteit faciliteren. De Hortus wil bovendien een interessante, geliefde plek zijn voor hoogwaardig nationaal en internationaal cultuur- en groentoerisme en voor gespecialiseerde informatie-uitwisseling over planten aan diverse groepen in de maatschappij.

Missie

De Hortus is een groene schatkamer waar velen profijt van hebben. De tuin faciliteert sinds 1590 nationaal en internationaal onderzoek aan planten. We bezitten een kostbare wetenschappelijke collectie van goed gedocumenteerde en goed onderhouden planten zoals die nergens anders te vinden is en zoals die nooit meer bijeengebracht zal kunnen worden. Speciaal aandachtsgebied is tropisch Azië, een van de focusonderwerpen is de bollencollectie. De Hortus houdt waar mogelijk in het wild verzamelde soorten aan, omdat die voor onderzoek het meest waardevol zijn.
De collecties zijn steeds paraat voor onderzoek en onderwijs.

Daarnaast trekt de tuin, als rustige groene plek in het historische, academische hart van Leiden, veel bezoekers. Voor hen zijn er allerlei tentoonstellingen en activiteiten. Voor de universitaire gemeenschap heeft de tuin een grote sociale functie; medewerkers en studenten ontmoeten er elkaar en ontspannen er. Studenten krijgen een band met de Universiteit die vaak levenslang doorloopt - op onderwijs en recreatief bezoek volgen promotiefeesten, huwelijken, babyfoto’s op het Victoriablad, wandelingen of tentoonstellingsbezoek met kinderen en later kleinkinderen.
Hortusmedewerkers stellen hun kennis van planten en hun ervaring met kweken en verzorgen beschikbaar aan zowel onderzoekers als plantenliefhebbers en tuinbezoekers, op een toegankelijke en gastvrije wijze.

Visie

Om als oude tuin ook in de toekomst betekenis te houden is het belangrijk dat we 

  • onze passie voor planten - hun verscheidenheid en maatschappelijke betekenis -
  • delen op eigentijdse wijze
  • onze kennis en collectie up to date houden voor onderzoek en onderwijs
  • nieuwe kennis over planten overdragen op het publiek
  • ons bezighouden met problemen op het gebied van natuur en milieu

Ontwikkelingen in het biologisch onderzoek werpen een nieuw licht op de evolutie van planten, hun genetische diversiteit en de invloed van genetische factoren. Ze leiden tot betere indelingen van het plantenrijk of helpen de verspreiding van plantensoorten over de wereld begrijpen. Die nieuwe kennis tonen we in de Hortus. Onze collecties zijn ook voor moderne technologieën zoals dna-onderzoek beschikbaar. De leefomgeving en afzonderlijke planten- en diersoorten worden bedreigd, onder meer door klimaatverandering. Kennis van planten is onmisbaar voor doelmatig natuurbeleid,
en daar speelt de Hortus een rol in.

Terwijl de natuur steeds meer onder druk komt te staan, wordt het belang van ecosysteemdiensten, zoals voedselvoorziening en leverantie van stoffen met medicinale werking, steeds beter onderkend.
Planten dragen daar veel aan bij. De Hortus draagt dat belang uit. 

Naar de jaarverslagen
Bij ons leer je de wereld kennen