Vorige pagina

Het komende halfjaar krijgen de entree van de Hortus en de Wintertuin een ander uiterlijk. Architect Gerard Smit is verantwoordelijk voor het ontwerp. De herinrichting is nodig vanwege de flink toegenomen bezoekersaantallen. In 2010 ontvingen de Hortus 100.000 bezoekers; in 2017 waren dit er maar liefst 178.536. Om de toegenomen stroom bezoekers in de toekomst beter te kunnen verwerken, is deze verbouwing noodzakelijk.  In mei volgend jaar kan de nieuwe entree weer in gebruik genomen worden. Tot die tijd zijn de kassa, de winkel en het restaurant ondergebracht in de monumentale Oranjerie.

De Hortus blijft gedurende het project gewoon toegankelijk via de bestaande hoofdingang aan het Rapenburg. Wel is de (Singelpark)wandelroute langs de Wintertuin gewijzigd vanaf dinsdag 13 november.

Herinrichting
De nadruk bij het project ligt aan de ene kant op het verbeteren van de toegankelijkheid en publieksvoorzieningen van de entree, het kassagebied, de museumwinkel, het Hortuscafé en de toiletten. De Wintertuin wordt daarnaast vooral een ontmoetingsplek die flexibel is ingericht met alle ruimte voor ontmoetingen, leren, ontspannen en ontdekken. Een ruimte waarin de kroonjuwelen uit de vaste collectie Oerplanten een prachtige plek krijgen en een plek waar bezoekers in alle rust kunnen genieten. 

Belevingsbrug
Als het budget het toelaat, zal in de Wintertuin een belevingsbrug worden toegevoegd op 6,6 meter hoogte. Vanaf deze brug kunnen bezoekers alle planten die in de kas staan van top tot kruin beleven. Dit wordt een plek waar het verhaal over het ontstaan en de geschiedenis van (oer)planten wordt verteld. Voor het realiseren van de belevingsbrug worden momenteel nog fondsen geworven. 

EINDE BERICHT

Noot voor de redactie (niet voor publicatie): Voor meer informatie of afbeeldingen kunt u contact opnemen met de afdeling PR & Communicatie, communicatie@hortus.leidenuniv.nl of T. 071-5275231. 

Bijlage:
Foto tijdelijke route Singelpark
De witte stippellijn op de foto hieronder geeft de tijdelijke wandelroute aan. Vanaf mei 2019 is de oorspronkelijke route om de Wintertuin heen weer gewoon toegankelijk.  

Bij ons leer je de wereld kennen