Vorige pagina

De Hortus botanicus Leiden heeft een erfenis ontvangen van 5 miljoen euro. Het is een gift uit de nalatenschap van Carla van Steijn, die tijdens haar leven een trouwe bezoeker van de Hortus was. De gift zal volgens haar wens worden besteed aan nieuwe activiteiten en om de toegankelijkheid voor minder validen te optimaliseren.

De nalatenschap wordt opgenomen in een nieuw op te richten fonds, het Carla van Steijnfonds. Het fonds valt onder beheer van de Stichting Vrienden van de Leidse Hortus, waarvan het bestuur er voor zal zorgdragen dat de bestedingen passen bij de wensen van Carla van Steijn.

Activiteiten om kennis te delen met samenleving

‘We zijn blij en vereerd dat Carla van Steijn zich zo betrokken voelde bij de Hortus dat zij de stichting heeft opgenomen in haar nalatenschap’, aldus Paul Keßler, prefect van de Hortus. ‘De laatste jaren heeft de Hortus al veel vernieuwende activiteiten opgezet om kennis te delen met de samenleving over plantengroei, de bescherming en het gebruik van planten en het belang van biodiversiteit. ‘Met deze gift kunnen we nieuwe activiteiten blijven ontwikkelen voor onze bezoekers,’ aldus Keßler. ‘Daarnaast biedt het de mogelijkheid de collecties van de Hortus beter te ontsluiten en onze kennis hierover nog beter toegankelijk te maken.’

Trouwe en betrokken bezoekster van de Hortus

Carla van Steijn was frequent bezoekster van de Hortus, en steunde de botanische tuin jarenlang als Vriend van de Hortus. Zij was zeer betrokken bij het wel en wee van de botanische tuin en sprak tijdens die bezoeken vaak met medewerkers, vrijwilligers en de directie van de Hortus, evenals met de bestuursleden van de stichting Vrienden van de Hortus. Daarbij had zij in het bijzonder aandacht voor een goede toegang en informatievoorziening voor mensen met een beperking. Ook op latere leeftijd kwam zij, hoewel slecht ter been, nog vaak naar de Hortus en genoot erg van deze bezoeken.

Al tijdens haar leven ondersteunde zij de Hortus met enkele anonieme gulle giften, onder andere voor de vernieuwing van de tropische kassen en Clusiustuin, de informatieborden, padenvernieuwing en de recente verbouwing van de wintertuin en entreegebouw. Zij wilde daarbij als persoon altijd op de achtergrond blijven. Om haar bijzondere betekenis voor de Hortus recht te doen wordt haar naam nu aan haar giften verbonden.

Carla van Steijnfonds ondersteunt vernieuwing

De oprichting van het Carla van Steijnfonds is een bijzonder moment voor de Stichting Vrienden van de Leidse Hortus. ‘Wij zijn zeer verguld met deze gift,’ zegt John van Ruiten, voorzitter van de stichting. Van Ruiten hoopt dat de oprichting van dit ondersteuningsfonds, gericht op vernieuwing, ook anderen kan aansporen dit doel te gaan steunen. ‘Daarnaast blijven natuurlijk de huidige adoptanten en ruim 1800 Vrienden van de Hortus van groot belang. Zij maken het mogelijk dat wij de Hortus kunnen blijven steunen.’

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beknopte biografie van Carla van Steijn

Carla Roberta van Steijn werd geboren op 7 januari 1925 te Arnhem als dochter van mr. Adolf Herman van Steijn en Emilie Karoline Freifrau von der Schulenburg. Er zou enkele jaren later nog een broer, Gerard, volgen, met wie zij een zeer hechte band ontwikkelde. Zij groeide op in Den Haag waar haar vader kantonrechter was. Zij heeft het grootste deel van haar leven in Den Haag gewoond.

Ze had graag willen studeren, maar door de Tweede Wereldoorlog is het daar, tot haar grote spijt, niet van gekomen. In plaats daarvan doorliep zij de meisjes HBS en na de oorlog volgde zij een opleiding tot doktersassistente, een beroep dat ze vervolgens enige tijd heeft uitgeoefend.

Daarna was zij werkzaam als directrice van Huize Dorrepaal in Voorschoten, een opvanghuis voor Nederlanders die uit Nederlands Indië terugkwamen en weinig geld hadden. Zij konden daar drie maanden verblijven.

Gedurende vele jaren was zij, nadat zij daar een opleiding voor had gevolgd, bibliothecaresse bij het Damesleesmuseum op het Nassauplein in Den Haag.

Haar belangstelling voor de stad Leiden werd al gevoed door haar vader die haar daar regelmatig mee naartoe nam. Op latere leeftijd heeft zij ca tien jaar in Leiden gewoond. In deze periode raakte zij nauw betrokken bij enkele culturele instellingen van de stad.

Zij had een brede culturele belangstelling en kennis. Als jonge vrouw was ze een actieve amazone. Ze sprak haar talen en reisde veel, was zeer belezen en had diepgaande belangstelling voor muziek, schilderkunst, architectuur en natuur. Met name muziek speelde een grote rol in haar leven; haar jong overleden vader, die eigenlijk dirigent had willen worden, was voor haar een belangrijke inspiratiebron. Zelf zou zij een uitstekend amateurpianiste worden.

Carla van Steijn, die bewust ongehuwd bleef, was genereus en heeft gedurende haar lange leven vele instellingen, zowel op cultureel als maatschappelijk terrein, significant gesteund.

Op 12 maart 2018 overleed zij in Wassenaar.

 

Bij ons leer je de wereld kennen