Vorige pagina

Hier vindt u informatie over het project Musea in Gebaren.

Persbericht | Amsterdam,  11 mei 2018

Musea in Gebaren gaat landelijk
Inmiddels nemen 16 Nederlandse musea deel aan het initiatief van Foam en Wat Telt!

Musea in Gebaren wordt vanaf heden landelijk vertegenwoordigd. Naast de negen reeds deelnemende Amsterdamse musea bieden nu ook Het Amsterdam Museum, museum Boijmans van Beuningen, Centraal Museum Utrecht/Nijntje museum, Drents Museum, Groninger Museum, Van Abbemuseum en de Hortus Botanicus in Leiden rondleidingen in Nederlandse Gebarentaal (NGT) aan.

Op woensdagavond 9 mei werd Musea in Gebaren op een feestelijke wijze landelijk afgetrapt in Foam Fotografiemuseum Amsterdam. Onder grote belangstelling ging de avond van start met twee bijzondere performances: een poëzie voordracht in NGT door één van de nieuwe museumgidsen (Selena Waas) en een performance in Visual Vernacular door de Italiaanse Giuseppe Giuranna.

In maar liefst 16 musea over heel Nederland kunnen dove en slechthorende bezoekers vanaf nu rondleidingen volgen in Nederlandse Gebarentaal. Het project begon in 2016, op initiatief van Foam Fotografiemuseum Amsterdam en Wat Telt!,  met acht Amsterdamse musea (Rijksmuseum, Van Gogh Museum, het Stedelijk Museum Amsterdam, Hermitage Amsterdam, De Nieuwe Kerk, Joods Cultureel Kwartier, Tropenmuseum en EYE Filmmuseum). Na de opstart van het project kwamen er al snel verzoeken van andere musea om ook programma’s in NGT te organiseren. Musea in Gebaren kenmerkt zich door een unieke werkwijze: door het opleiden van dove mensen tot museumgids, wordt de drempel om een museum te bezoeken voor de dove en slechthorende doelgroep drastisch verlaagd. Doordat doven in hun eigen taal aan programma’s kunnen deelnemen, wordt een museumbezoek veel toegankelijker. Zo wordt er een brug geslagen tussen kunst en cultuur en de dovengemeenschap.

Het afgelopen half jaar werden elf nieuwe dove museumgidsen opgeleid, die de voorbije maanden werden ingewerkt in de verschillende deelnemende musea. Verder volgden ook medewerkers van de musea trainingen met betrekking tot de toegankelijkheid voor de doelgroep doven en slechthorenden. Ook werkt Musea in Gebaren aan professionalisering door middel van het uitbreiden van een woordenboek (het Museumlexicon) in samenwerking met het Nederlands Gebarencentrum, en het trainen van tolken Nederlandse Gebarentaal.

Musea in Gebaren wordt mede mogelijk gemaakt door NSGK (de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind), het VSB Fonds en het Revalidatiefonds.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie en voor het opvragen van beeldmateriaal kunt u contact opnemen met de Press Office van Foam, e-mail pressoffice@foam.org of telefoon 020 5516500.

Foam wordt ondersteund door de BankGiroLoterij, De Brauw Blackstone Westbroek, Gemeente Amsterdam, Olympus en de VandenEnde Foundation.

foam
Keizersgracht 609 | 1017 DS  Amsterdam | Tel + 31 (0)20 5516500 | www.foam.org

Bij ons leer je de wereld kennen