Vorige pagina

Van vrijdag 19 augustus t/m vrijdag 4 november 2016 is in de Oude UB, schuin tegenover de Hortus, op werkdagen de tentoonstelling ‘Hortulanus Witte en de planten uit Japan’ te zien.

Hortulanus Witte en de planten uit Japan

Victoriakas die werd gebouwd in de tijd van Heinrich Witte

Hortulanus Witte

Heinrich Witte (1829-1917) zwaaide van 1855 tot 1898 de scepter in de Hortus. Als hortulanus was hij verantwoordelijk voor het beheer van de kassen en de tuin. Hij werkte samen met de directeuren (prefecten) De Vriese en Suringar, en begeleidde de bouw en inrichting van een groot aantal kassen. Henrich Witte was bovendien een enthousiast publicist. 

Een hortulanus coördineert en geeft leiding aan alle werkzaamheden die nodig zijn voor het (dagelijkse) onderhoud van de tuin, in samenspraak met de directeur/prefect van de Hortus die de algemene leiding heeft, verbonden is aan de Universiteit en meer het gezicht naar buiten toe vertegenwoordigt.  

"Ik eindig met den wensch dat de Victoria regia (..) jaren achtereen, inzonderheid de inwoners onzer Akademiestad moge aanmoedigen, den Hortus, die steeds voor iedereen toegankelijk is, herhaaldelijk te bezoeken."

-Heinrich Witte in 1872 over de Victoria amazonica (toen nog V. regia) als publiekstrekker in de Hortus.

De Oude UB is vrij toegankelijk tijdens kantooruren. Combineer een bezoekje aan de Hortus met een bezoek aan deze tentoonstelling.

Locatie Oude UB
Bij ons leer je de wereld kennen