Vorige pagina

De Leidse Hortus is niet alleen maar een groene oase in de stad. Zijn bijzondere plantencollectie, het onderzoek dat er aan gedaan wordt, het waarborgen van biodiversiteit, de schoonheid ervan, dit alles moet gekoesterd worden. Het moge duidelijk zijn dat de eeuwenoude botanische tuin midden in de historische binnenstad van Leiden nu en in de toekomst behouden moet blijven. Door schenkingen of door te geven via uw testament draagt u bij aan deze toekomst en blijft u voortleven in onze Hortus.

Tot onze vreugde worden er al regelmatig schenkingen ontvangen. Vandaar dat we u de verschillende schenkingsmogelijkheden onder de aandacht brengen:

Schenking
• Een eenmalige of periodieke financiële schenking middels een overeenkomst of notariële akte. Bij een periodieke schenking is het belastingvoordeel meestal het grootst.
• Een eigen fonds oprichten. Vanaf een schenking van € 50.000 kunt u zowel de doelstelling als de naam van het fonds zelf bepalen. U wordt uiteraard persoonlijk betrokken bij de besteding van uw fonds.

Nalaten
U kunt de Hortus in uw testament opnemen. Bijvoorbeeld door:
• Erfstelling: een deel van uw nalatenschap wordt toegekend aan de Hortus.
• Een legaat: een bepaald bedrag, een roerend of onroerend goed uit uw nalatenschap wordt toegekend aan de Hortus.
• Een fonds op naam: vanaf €50.000 kunt u ook een eigen fonds oprichten uit uw nalatenschap.
• De Hortus als erfgenaam te benoemen en te bepalen dat de Hortus (een deel van) uw erfstelling toekent aan uw eigen opgerichte fonds. Hierbij kunt u de verplichting stellen dat de Hortus tevens uitkeert aan derden.

ANBI
De stichting Vrienden van de Leidse Hortus heeft een culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Dit betekent dat de stichting geen schenk- en erfbelasting hoeft te betalen. Uw schenking komt dus 100% ten goede aan het doel. Voor de schenker is de ANBI-status financieel voordelig: u krijgt een deel van uw gift terug van de belastingdienst. Hier leest u er meer over.

Contact
Voor meer informatie of een persoonlijk gesprek kunt u vrijblijvend contact opnemen met de backoffice van de Hortus via 071 – 527 5144 of hortus@hortus.leidenuniv.nl.

Bij ons leer je de wereld kennen