Vorige pagina

Leiden, 12 mei 2021 – De karpervijver van de Hortus botanicus Leiden krijgt een grootschalige renovatie en een nieuw uiterlijk. De vijver is lek en dringend aan vernieuwing toe. Hopelijk gaan de renovatiewerkzaamheden in november 2021 van start en wordt de nieuwe vijver in maart 2022 opgeleverd. Het project wordt deels gefinancierd door de Stichting Vrienden van de Leidse Hortus. Op dit moment schrijft de Hortus fondsen en stichtingen aan om de rest van het benodigde bedrag te werven.

Het nieuwe ontwerp
De huidige vijver is aangelegd in de jaren 30 van de vorige eeuw en staat bekend om de grote koikarpers die erin rondzwemmen. Volgens het nieuwe ontwerp wordt de vijver volledig gerenoveerd en opgesplitst in twee delen. Met aan de noordkant een karpervijver, een apart habitat waarin de karpers kunnen verblijven zonder schade te veroorzaken aan de plantencollectie. Aan de zuidkant komt een natuurvijver met verschillende soorten waterplanten. De karpervijver en de natuurvijver zijn met elkaar verbonden via een vlonderpad. Hoewel het ontwerp technisch gezien uit twee aparte vijvers bestaat, oogt het als een geheel en blijft de serene uitstraling van de Hortusvijver behouden. Architect Marc van der Zwet van de firma Copijn maakte het ontwerp voor de nieuwe vijver.

Beplanting
Het beplantingsplan voor de vijver bestaat uit verschillende zones. Het water in zowel de karpervijver als de natuurvijver wordt op een natuurlijke manier gefiltreerd met behulp van een helofytenfilter. Dit is een natuurlijk filtersysteem dat gebruik maakt van de zuiverende werking van waterplanten. Het omringende substraat en de waterplanten zeven het vervuilde water met hun wortels en de aanwezige bacteriën zetten het vuil om in voedsel voor de plant. Het gezuiverde water wordt met een pomp weer naar de vijver gebracht. In de zone rondom de natuurvijver komt een helling met uitsluitend inheemse waterplanten die op verschillende niveaus groeien. Dit houdt in dat sommige planten in de vijverbodem wortelen, sommige planten op het water drijven en sommige planten optimaal gedijen in moeras- en oeveromstandigheden.

Vrienden en fondsen
De nieuwe vijver wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van de Leidse Hortus. De stichting bestaat uit liefhebbers die de Hortus een warm hart toedragen en hun steun uiten door donaties en schenkingen. Sinds 1 januari 2021 gelden er nieuwe Vriendschapsvormen, waaronder ‘Clusiusvriend’. Vrienden die op dit niveau schenken, dragen direct bij aan het realiseren van grotere, incidentele projecten zoals het vijverproject. Daarnaast heeft de Hortus al toezeggingen gekregen van Fonds 1818, de Stichting Dr. Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds en het Dr. C.J. Vaillant Fonds.

---- EINDE PERSBERICHT----

Noot voor de redactie (niet voor publicatie): Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie via communicatie@hortus.leidenuniv.nl of T. 071-5275231. Beeldmateriaal kunt u downloaden via deze link.

Bij ons leer je de wereld kennen