Vorige pagina

Voor een bezoek aan de Hortus gelden de volgende COVID-19 huisregels:

 • Het is alleen toegestaan om met meer dan 1 persoon naar het museum te komen indien sprake is van een gezelschap. Gezelschap: mensen die gezamenlijk een huishouden voeren of een sociale eenheid vormen, zoals een gezin, partners of huisgenoten.
 • Bezoekers zijn vooraf in bezit van een geldige (online) reservering met een geldig entreekaartje voor de dag en het tijdslot (vaststaande starttijd) waarop geboekt is; u komt op tijd of gaat maximaal 15 minuten voor starttijd in de rij staan.
 • Bij het betreden van de Hortus verklaart u gezond te zijn (u heeft geen verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging of bent tenminste 24 uur klachtenvrij).
 • Houd anderhalve meter afstand van bezoekers die niet behoren tot het eigen gezelschap.
 • Volg de hygienemaatregelen.
 • Het maken van foto’s of video opnamen is (voorlopig) niet toegestaan.
 • De verblijfsduur in de tuin is maximaal twee uur.
 • U volgt de aanwijzingen van medewerkers en vrijwilligers op.

Algemene huisregels die u in acht dient te nemen leest u hieronder. Het gros spreekt voor zich, maar hier vindt u ze op een rij: 

 • Tijdens uw verblijf in de Hortus botanicus Leiden dient u in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs.
 • Neem geen planten of zaden mee. Van diefstal wordt altijd aangifte gedaan. 
 • Pluk en eet geen zaden of bessen. Planten, of delen daarvan, kunnen giftig zijn.
 • Kinderen tot 12 jaar dienen een volwassen begeleider mee te nemen.  
 • Honden zijn in de Hortus niet toegestaan. Uitzonderingen worden gemaakt voor geleidehonden die een slechtziende of blinde persoon assisteren.
 • Fietsen is in de Hortus niet toegestaan - bij de ingang zijn rekken beschikbaar om uw fiets te stallen. 
 • De Hortus is voor veel mensen een plek om rustig te wandelen en te genieten van de natuur. Houd hier rekening mee. Het afspelen van versterkte muziek is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan te roken in de gebouwen van de Hortus.
 • Het meenemen van eigen, niet alcoholische, consumpties mag. Mits deze niet worden genuttigd in de gebouwen van de Hortus. Gooi afval alstublieft in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Het is tijdens evenementen niet toegestaan eigen (fris)drank mee te brengen. 
 • Openbaar dronkenschap is ook in de Hortus niet toegestaan. 
 • U dient gepaste kleding te dragen. Het dragen van badkleding is niet toegestaan.
 • Door de Hortus te betreden aanvaardt u onze uitsluiting van iedere aansprakelijkheid voor schade in welke zin dan ook die u of de uwen zou overkomen tijdens uw verblijf in de Hortus. U betreedt de Hortus op eigen risico.
Bij ons leer je de wereld kennen