Vorige pagina

Bij een bezoek aan de Hortus gelden de volgende huisregels.

Algemene huisregels die u in acht dient te nemen leest u hieronder. Het gros spreekt voor zich, maar hier vindt u ze op een rij: 

 • Tijdens uw verblijf in de Hortus botanicus Leiden dient u in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs.
 • Het is niet toegestaan om in de bomen te klimmen.
 • Neem geen planten of zaden mee. Van diefstal wordt altijd aangifte gedaan. 
 • Pluk en eet geen zaden of bessen. Planten, of delen daarvan, kunnen giftig zijn.
 • Kinderen tot 12 jaar dienen een volwassen begeleider mee te nemen.  
 • Honden zijn in de Hortus niet toegestaan. Uitzonderingen worden gemaakt voor hulphonden.
 • Fietsen is in de Hortus niet toegestaan - bij de ingang zijn rekken beschikbaar om uw fiets te stallen. 
 • De Hortus is voor veel mensen een plek om rustig te wandelen en te genieten van de natuur. Houd hier rekening mee. Het afspelen van versterkte muziek is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan te roken in de gebouwen en tuinen van de Hortus.
 • Het meenemen van eigen, niet alcoholische, consumpties mag. Mits deze niet worden genuttigd in de gebouwen van de Hortus. Gooi afval alstublieft in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Het is tijdens evenementen niet toegestaan eigen (fris)drank & eten mee te brengen. 
 • Openbaar dronkenschap is ook in de Hortus niet toegestaan. 
 • Het dragen van badkleding is niet toegestaan.
 • Door de Hortus te betreden aanvaardt u onze uitsluiting van iedere aansprakelijkheid voor schade in welke zin dan ook die u of de uwen zou overkomen tijdens uw verblijf in de Hortus. U betreedt de Hortus op eigen risico.

Voor een bezoek aan de Hortus gelden de volgende COVID-19 huisregels:

 • Bij het betreden van de Hortus verklaart u gezond te zijn (u heeft geen verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging of bent tenminste 24 uur klachtenvrij).
 • U volgt de aanwijzingen van medewerkers en vrijwilligers op.
Bij ons leer je de wereld kennen