Vriendenstichting

Vriendenstichting

De Stichting Vrienden van de Leidse Hortus bevordert de publieke belangstelling voor en de betrokkenheid bij de Hortus. Dat doet de Stichting door bijeenkomsten te organiseren en jaarlijks samen met de Hortus een magazine uit te geven. Daarnaast worden de donaties van de Vrienden ingezet om projecten in de Hortus (mede) te financieren.

.

799

De Stichting steunt met name publieksactiviteiten en projecten gericht op het vergroten van de bekendheid van de Hortus en het bevorderen van de betrokkenheid van de Vrienden. Dat doet zij door Vriendenbijdragen, giften, schenkingen en erfenissen tot stand te brengen. De Stichting is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat je belastingvoordeel kunt krijgen, als je de Stichting steunt.

Bestuur

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid, de uitvoering van de activiteiten en het beheer van de financiën. Het langere termijnbeleid geldt hierbij als leidraad. Dit beleid vind je onderaan deze pagina samen met de jaarverslagen en de jaarrekening.

Het bestuur bestaat uit (van links naar rechts):

Gerbrand van den Ban, penningmeester
Annette Los, PR en communicatie
Ton van Zijp, 2e penningmeester
Mia Hopperus Buma, secretaris
John van Ruiten, voorzitter
Adri Mulder, 2e secretaris

Bestuur

Contact- en andere gegevens

Vestigingsadres: Rapenburg 73, 2311 GJ, Leiden
Postadres: Postbus 9500, 2300 RA Leiden
E-mail: hortusvrienden@hortus.leidenuniv.nl
KvK: 41169121
RISN: 8038.44.608
 

Het bestuur van Stichting Vrienden van de Leidse Hortus verklaart te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, welke periodiek getoetst wordt. Dit is voor het laatst gebeurd in 2023.

1710

Kies een taal