Vorige pagina

In de systeemtuin gaat het over de indeling van het plantenrijk. Hij werd in deze vorm voor het eerst in 2005 aangelegd: een serie van vijf bedden met de eerste grote stappen in de evolutie van planten, en daarna 27 bedden met de evolutie van de bloemplanten (angiospermen).

Systeemtuin

Moleculaire kenmerken hebben de laatste jaren voor enorme veranderingen gezorgd in de indeling van alles wat leeft. Een website met een overzicht van de grote groepen is die van de Tree of Life, zie http://tolweb.org/tree/

De oudste groepen in de eerste bedden, aan het eind van de serie de meest recent afgesplitste. In 2016 publiceerde een team van specialisten, de Angiosperm Phylogeny Group, hun vierde versie van de indeling van de bloemplanten. Hierbij is de plek en de samenstelling van verscheidene ordes veranderd, zodat voor een update heel wat verplantwerk nodig was. Op 13 oktober 2017 werd de nieuwe systeemtuin geopend, met bijzondere aandacht voor de nieuwe borden. Bij elk bed zijn nu vier vormen van informatie te vinden: Nederlandstalige en Engelstalige wetenschappelijke informatie, informatie voor een algemeen publiek, en een paneel speciaal voor kinderen. 
Op elk paneel met wetenschappelijke informatie staat een cladogram, een afstammingsschema van groepen in het plantenrijk. Bij de bedden 1-27 staat naast het Nederlandstalige deel steeds het cladogram met alle 46 ordes van bloemplanten – van de 416 families staat naast het Engelstalige deel steeds het cladogram met de families die in dat bed thuishoren.


Onlangs is de poster met het cladogram van de bloemplantenfamilies verschenen. U kunt deze poster plus de achtergrondinformatie downloaden via de volgende link http://www.plantgateway.com/poster/
We mochten van de auteurs, James Byng en Maarten Christenhusz, deze informatie al voordat hij gepubliceerd werd, gebruiken voor de herinrichting van de systeemtuin in 2017.

 

 

Bedden

Bij ons leer je de wereld kennen