Vorige pagina

Japan en Nederland herdachten in 2000 dat beide landen elkaar 400 jaar geleden voor het eerst ‘ontmoetten’. Met de stranding op de Japanse kust van het Nederlandse schip ‘De Liefde’ (19 april 1600) startte een wonderlijke, soms moeizame uitwisseling tussen twee culturen, Oost en West. Op botanisch gebied was er veel uitwisseling van planten en plantenkennis.

Von Siebold gedenktuin

De collecties van de Leidse musea komen voor een deel uit Azië vanwege de banden die Nederland met Indonesië had en heeft. Er was geregeld uitwisseling van mensen, voorwerpen en kennis via de handelspost Deshima bij Nagasaki. Ook de Hortus botanicus had zijn rol daarin als doorgeefluik van veel, destijds onbekende en nu beminde plantensoorten. Die vonden vanuit Japan via de Leidse Hortus hun weg naar de Nederlandse sierplantenteelt.

Von Siebold

De vaandeldrager van deze plantenuitwisseling was Philipp Franz von Siebold. Ter ere van hem is in de Hortus botanicus een Japanse tuin aangelegd: de Von Siebold Gedenktuin. In deze Japanse tuin staat het beeld van Von Siebold dat vooral de interesse heeft van Japanse bezoekers. Een buiging voor het beeld, en daarmee voor leven en werk van Von Siebold, is voor hen een belangrijk doel van een bezoek aan Leiden en de Leidse Hortus. 

Het besloten karakter van de Von Siebold Gedenktuin krijgt in de winter nog meer nadruk door de rode muur die om de tuin ligt. Een rode stenen das beschermt als het ware de planten, het theehuis en het beeld van Von Siebold tegen mist en kou. De muur herinnert aan de theehuizen in de stad Nagasaki waar de Nederlandse bewoners van het eiland Deshima destijds hun vertier zochten. 

Japanse bezoekers reageren vaak een beetje terughoudend bij het zien van de muur omdat juist deze kleur refereert aan de theehuizen waar iedereen elkaar ontmoette en alle mogelijke transacties plaatsvonden. In de Leidse Hortus past de rode kleur van de muur veel beter en verdwijnt de constructie als het ware in het groen. Een puur esthetische beslissing dus, gemaakt door de Japanse architect van de tuin, professor Nakamura die ook de Japanse tuin bij ‘Oranjerie - De groene Parel’ in Den Helder, ontwierp.        

Meer informatie over Von Siebold
Bij ons leer je de wereld kennen