Vorige pagina

Op 1 september heeft Botanic Gardens Conservation International (BGCI) een belangrijk rapport gepubliceerd over de toestand van de bomen in de wereld. Het rapport, waarin de werkzaamheden van de Global Tree Assessment (GTA) zijn gebundeld, is de bekroning van vijf jaar onderzoek naar de belangrijkste hiaten in de inspanningen voor het behoud van bomen. Het is een van de eerste evaluaties van 's werelds bedreigde bomen. 

Uit een onderzoek van de 60.000 boomsoorten in de wereld blijkt dat 30% (17.500) van de boomsoorten momenteel met uitsterven wordt bedreigd. Dat betekent dat er wereldwijd twee keer zoveel bedreigde boomsoorten zijn dan bedreigde zoogdieren, vogels, amfibieën en reptielen samen.  

Meer dan 440 boomsoorten staan op de rand van uitsterven, zo blijkt uit het rapport, wat betekent dat er minder dan 50 exemplaren in het wild overblijven. Deze soorten worden over de hele wereld aangetroffen, van de Mulanjeceder in Malawi, waarvan nog slechts enkele exemplaren over zijn op de Mulanjeberg, tot de Menai-wittebeuk die alleen in Noord-Wales voorkomt en waarvan nog slechts 30 bomen over zijn, tot een alani-soort (Melicope balloui) die alleen in Hawaï voorkomt en recentelijk niet meer in het wild is waargenomen.

Het rapport geeft echter hoop voor de toekomst, aangezien de instandhoudingsinspanningen onder leiding van de botanische gemeenschap wereldwijd toenemen. Identificeren welke bomen gevaar lopen en ervoor zorgen dat deze worden beschermd, is de meest doeltreffende manier om uitsterven te voorkomen en bedreigde soorten te herstellen. Uit het rapport blijkt dat ten minste 64% van alle boomsoorten in ten minste één beschermd gebied te vinden is, en ongeveer 30% in botanische tuinen, zaadbanken of andere ex situ-collecties, maar dat verdere actie nodig is.

Lees het hele rapport op de website van het BGCI

 

 

Bij ons leer je de wereld kennen