Vorige pagina

Om meer begrip te krijgen van het plantengeslacht Phyllanthus, een groep met bijna 900 soorten, werd gedurende 3 jaar DNA data verzameld om een uitgebreide stamboom te creëren. Hieruit bleek dat klassieke indelingen op basis van het uiterlijk grote patronen goed kregen, maar er was toch ook veel mis. Sommige kenmerken van de bloemen of de vertakkingen waren meerdere keren onafhankelijk ontstaan.  Dit nieuwe werk vanuit de Hortus schept de weg naar een grondige herbewerking van deze enorme plantengroep.

In 2006 bleek al dat er in Phyllanthus andere planten waren genesteld die als aparte groepen werden beschouwd. Om deze te behouden, moest Phyllanthus zelf opnieuw worden bekeken en was er meer informatie nodig. Er was toen maar gekeken naar een klein deel van alle soorten.

Dit werd het onderwerp voor het PhD project van Roderick Bouman. Met behulp van materiaal verzameld in China en bladmonsters toegstuurd door verscheiden botanische tuinen verspreid over de wereld, werd het mogelijk om een beter beeld van deze planten te krijgen.

Het resultaat is dat Phyllanthus een ingewikkeldere groep was dan daarvoor bekend was. Op basis van het uiterlijk waren sommige planten al bij elkaar geplaatst, maar kenmerken leken onafhankelijk te zijn ontstaan. Zo was op basis van pollen een paar planten uit Zuid-Amerika geplaatst bij andere soorten uit Azië. Dit bleek niet waar te zijn en de soorten uit Zuid-Amerika, hoe logisch het nu ook klinkt, waren verwant aan andere soorten uit hetzelfde gebied. Waarom deze kenmerken zo zijn geëvolueerd is een volgende vraag.

Met de stamboom die wordt gepresenteerd in dit onderzoek gaan we nu kijken naar andere aspecten van de evolutie van Phyllanthus. Er volgt nog een andere publicatie om de taxonomische veranderingen door te voeren en daarnaast gaan we kijken naar de verspreidingsgeschiedenis. Phyllanthus komt voor in alle tropische gebieden en we willen er nu achter komen wanneer ze zich ongeveer hebben verspreid en proberen te reconstrueren welke weg ze daarbij hebben gevolgd.

 

Tekst: Roderick Bouman
Beeld: Simone Both

Het artikel is voor iedereen toegankelijk, lees hier

Bij ons leer je de wereld kennen