Vorige pagina

Hortus botanicus Leiden doet samen met andere musea mee met ‘Musea in Gebaren’, een landelijk initiatief van Fotografiemuseum Foam en Wat Telt! Dit betekent dat we vanaf mei rondleidingen in Nederlandse Gebarentaal (NGT) gaan aanbieden.

Het afgelopen half jaar zijn er elf nieuwe dove museumgidsen opgeleid, die zijn ingewerkt in de verschillende deelnemende musea. Verder hebben medewerkers van de musea trainingen gevolgd in toegankelijkheid voor de doelgroep doven en slechthorenden. Ook voor de Hortus zijn er speciale dovengidsen opgeleid. 

Musea in Gebaren kenmerkt zich door een unieke werkwijze: door het opleiden van dove mensen tot museumgids, wordt de drempel voor de dove en slechthorende doelgroep om een museum te bezoeken drastisch verlaagd. Doordat doven in hun eigen taal aan programma’s kunnen deelnemen, begeleid door een gids die NGT beheerst, wordt een museumbezoek veel toegankelijker. 

Eenmaal per maand om 11.30 uur geeft een van onze dove rondleiders een rondleiding in gebarentaal langs de hoogtepunten van de Hortuscollectie. Deelname aan de rondleiding kan alleen na aanmelding op onze website. Deelname € 1,50 plus entree. Let op: er is geen gids bij die vertaalt naar gesproken taal. Raadpleeg onze agenda voor de verschillende geplande rondleidingen die altijd plaatsvinden op een zaterdag of zondag. De eerste rondleiding staat gepland op zondag 20 mei.

Let op: Vanwege het opleiden van een nieuwe rondleider zijn er tot en met augustus 2019 in de Hortus geen rondleidingen in gebarentaal.  Zie vanaf augustus 2019 onze agenda voor nieuwe data.

Musea in Gebaren wordt mede mogelijk gemaakt door NSGK (de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind), het VSB Fonds en het Revalidatiefonds.

Bij ons leer je de wereld kennen