Vorige pagina

De Hortus is blij te hebben vernomen dat de vergunning voor het ‘rondje Sterrewacht’ is verleend onder voorbehoud van eventuele bezwaar-/beroepschriften.

Dit project heeft als doel een rondloop voor bezoekers te creëren. In de huidige situatie is een rondloop door de tuin niet mogelijk: bezoekers moeten aan het einde van de Sterrewachttuin langs dezelfde route teruglopen om de rest van de tuin te bezoeken of verlaten per ongeluk de tuin door het draaihek. De situatie ter plekke veroorzaakt verwarring voor bezoekers en is niet in lijn met de ervaring die we willen bieden. Daarnaast wil de Hortus de omgeving aantrekkelijker maken door een waterzuinige, mediterrane tuin aan te leggen, waarmee we uitleggen wat een klimaatbestendige tuin inhoudt.

Eerder werd het oorspronkelijke plan naar aanleiding van suggesties van buurtbewoners aangepast. De Hortus onderzoekt momenteel de mogelijke uitvoeringsperiode, waarna verdere voorbereidingen zullen worden getroffen en de buurt geïnformeerd over de (planning van de) werkzaamheden.

Heeft u over deze informatie vragen aan de Hortus, neem dan contact met ons op via hortus@hortus.leidenuniv.nl of 071-5275144.

Bij ons leer je de wereld kennen