Vorige pagina

Op woensdag 29 september 2021 vindt de jaarlijkse adoptantendag plaats.

Op woensdag 29 september worden de adoptanten van de Hortus ontvangen. De bijeenkomst wordt gehouden in de Oranjerie van 16 – ca. 18 uur. Onder het voorbehoud uiteraard dat tegen die tijd dit soort evenementen mogelijk is.

De hoofdmoot van het programma is een lezing door Prof. Ruurd Halbertsma. Naast zijn aanstelling als conservator van het Rijksmuseum van Oudheden, is Ruurd als bijzonder hoogleraar Museale Aspecten van de Archeologie verbonden aan de Faculteit archeologie van de Universiteit Leiden. Hij zal vertellen over de Papenbroek-collectie, die destijds onderdak heeft gevonden in de Oranjerie van de Leidse Hortus. Na de oprichting van de leerstoel archeologie in 1818 gold de Oranjerie nog een paar jaar als 'Archaeologisch Cabinet' van de universiteit, totdat dit museum verhuisde naar de Houtstraat.

Aan Jan Meijvogel wordt de Jaarring 2021 uitgereikt vanwege zijn verdiensten als Hortusfotograaf.

Alle adoptanten ontvangen een uitnodiging.

Bij ons leer je de wereld kennen