Vorige pagina

Op 29 juni ging een team van tuinpersoneel en stagiairs op expeditie in Zuid-Holland om verschillende inheemse waterplanten uit het wild te verzamelen. De planten zijn een belangrijk onderdeel van de beplanting rondom de Natuurvijver, het gedeelte van het recent gerenoveerde vijvergebied waar de Hortus zeldzame Nederlandse natuur wil laten zien en beschermen.

Waterplanten verzameld voor Natuurvijver
Waterplanten verzameld voor Natuurvijver
Waterplanten verzameld voor Natuurvijver
Waterplanten verzameld voor Natuurvijver

In samenwerking met verschillende Nederlandse natuurorganisaties heeft de Hortus in het najaar een lijst opgesteld met waterplanten die in het wild kwetsbaar zijn of dreigen uit te sterven. Voor het verzamelen van de planten heeft de Hortus ook nadrukkelijk toestemming gekregen. Het verzamelen moest zelfs een tijd worden uitgesteld, omdat op dat moment het broedseizoen van beschermde vogels plaatsvond. 

De Hortus speelt een belangrijke rol in het beschermen van deze kwetsbare inheemse soorten waterplanten. Aan de ene kant door onderzoek naar deze planten mogelijk te maken op een toegankelijke plek, en aan de andere kant door exemplaren veilig te stellen voor het geval dat de plant in het wild uitsterft. 

Een van de verzamelde planten, klokjesgentiaan, is nu in bloei te zien.

Bij ons leer je de wereld kennen