Vorige pagina

De werkzaamheden om het Rondje Sterrewacht zijn begonnen: op 22 mei 2023 zijn de eerste sloopwerkzaamheden aan de brug uitgevoerd. Hortusprefect Paul Keßler beklom een graafmachine om een symbolisch startschot te geven aan het project.

De sloop van de brug (eigenlijk een dam met een betonnen duiker) die de Sterrenwachtlaan met het Sterrewachtterrein verbindt, is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden. Hiermee wordt de ruimte gecreëerd om een verdiept pad te realiseren dat onder de nieuwe brug zal doorlopen.

Met het Rondje Sterrewacht gaat een langgekoesterde wens van de Hortus in vervulling om bezoekers een rondloop om de Oude Sterrewacht te bieden. Op dit moment veroorzaakt het einde van de Sterrewachttuin verwarring: bezoekers moeten teruglopen naar de rest van de tuin of zij verlaten per ongeluk de tuin via het draaihek. Het Rondje Sterrewacht lost dit op door bezoekers de optie te geven om via een looppad onder de brug hun route te vervolgen. Ook wordt de Sterrewachttuin vernieuwd: hier legt de Hortus een waterzuinige, mediterrane tuin aan waar bezoekers meer kunnen leren over wat een klimaatbestendige tuin inhoudt.

De oplevering van het nieuwe looppad en brug wordt eind september 2023 verwacht. In het voorjaar van 2024 worden de nieuwe route en tuin officieel geopend.

Bij ons leer je de wereld kennen